Doe in korte tijd kennis op van onschatbare waarde: bestudeer in één studiejaar de gehele Koran van Kaft tot Kaft. 

Leer over de inhoud, thema’s en structuur van iedere soerah van de Koran. Doe interessante inzichten op over hoe verschillende teksten in de Koran verband houden met elkaar en leer het taalgebruik in de Koran begrijpen. In deze studie wordt de Koran uitgelegd aan de hand van klassieke topwerken zoals Tafsier Al-Tabari, Al-Qurtubi, Ibn Kathir en Al-Suyuti. In de uitleg wordt er tevens een vertaalslag gemaakt naar onze huidige realiteit. Hierdoor wordt de boodschap van de verzen uit de Koran heel actueel en relevant voor u. U zult geïnspireerd raken en de Koran zal uw leven zoveel meer verrijken.

Deze studie zal uw leven verrijken

De Koran spoort ons aan om na te denken over de verzen, boodschap en schoonheid ervan. Sterker nog, de Koran zal een bewijs voor of tegen ons zijn op de Dag des Oordeels. Daarom is het ons bevolen de Koran te lezen en te weten wat erin staat. Deze studie is dan ook voor iedereen belangrijk, des te meer omdat er in de boekhandels nog geen Nederlandstalig boekwerk of complete tafsier bestaat die de Koran in zijn geheel uiteenzet. 

Wie op eigen houtje op zoek gaat naar verdieping over de Koran of de Islam, doet dit meestal via het internet. Deze staat vol met vaak onsamenhangende informatie waardoor velen niet weten waar of hoe te beginnen. Daar komt nog bij dat men zelden een artikel op het internet compleet uitleest. Men klikt al snel weer verder. ‘Zelfstudie’ aan de hand van filmpjes op het internet of losse artikelen en werkjes is dan ook niet hetzelfde als de Koran bestuderen onder begeleiding. Een studie met een docent kan u verdieping, inzichten en handvatten meegeven, en ook stof tot nadenken. Er zit structuur in.

Zelfstudie werkt doorgaans niet. Deze studie geeft u structuur.

Wie voor zijn of haar begrip van de Koran vooral afhankelijk is van Koranvertalingen zal ook zeker veel baat hebben bij deze studie. Koranvertalingen zijn namelijk altijd beperkt in de keuze van bewoordingen. Hierdoor komt een Koranvers soms niet tot zijn volste recht of geeft het niet de betekenis of begrip weer zoals het eigenlijk is bedoeld. 

In deze studie wordt de Koran uitgelegd vanuit de structuur en achtergrond van de soerahs. De chronologie, achtergronden en verbanden tussen teksten en thema's worden u duidelijk en belangrijke kernwoorden worden verklaard zodat u een beter begrip krijgt van de teksten. U krijgt verdieping waar Koranvertalingen tekort schieten of zelfs de plank mis slaan. Door deze studie krijgt een heel goed overzicht en over de Koran en gaat u het gelijk een stuk beter begrijpen.

Deze studie zal u de Islam in helder perspectief laten zien. En dat is belangrijk in een tijd dat de Islam nog altijd erg onder vuur ligt, er van alles wordt gezegd over de Koran en moslims te vaak om een antwoord verlegen zitten. Mensen hebben behoefte aan kennis en uitleg over de Koran. Deze studie is dan niet alleen enorm van nut voor uzelf en uw persoonlijke groei, maar het zal ook van baat zijn mocht u iets over de Koran willen uitleggen aan anderen en/of misverstanden willen wegnemen.

U heeft het druk. Daarom is dit perfect.

Dat u zo een prachtige studie als de “Koran van Kaft tot Kaft” nu gewoon in Nederland kunt volgen is werkelijk een buitenkans. En het neemt bovendien niet veel tijd van uw drukke leven in beslag; u volgt één avond in de week les en daarbij doet u zoveel waardevolle kennis op. Tijdens de studie krijgt u ook lees- en zoekopdrachten waardoor uw kennis en inzicht over de Koran nog meer zal toenemen.

Wat voor kennis doet u op tijdens de studie?

 • Inleiding tot de Koran
 • Structuren van al de soerahs (hoofdstukken van de Koran)
 • Thematische uiteenzettingen van al de soerahs (hoofdstukken)
 • Uitleg van Koranverzen (tafsier)
 • Lessen uit de soerahs en verzen
 • Uitleg van de thema's en onderwerpen van de Koran
 • Uitleg van de deugden van al de soerahs van de Koran en uw voordeel daarbij
 • Achtergronden en chronologie van soerahs en verzen
 • Specifieke redenen van openbaringen belicht (asbaab an-noezoel)
 • Kennis over de tijd en het leven van de Profeet Muhammad (vrede zij met hem)
 • Verhalen van de profeten (vrede zij met hen) en de lessen daaruit
 • Verbanden tussen de profetenverhalen en het leven van Muhammad (vrede zij met hem)
 • Woordenschat en terminologieën van de Koran (Kalimat al-Qur'an)
 • Nederlandse equivalenten van Arabische woorden
 • De stijl en benaderingen van Nederlandse Koranvertalingen
 • Omgang met verschillende Koranvertalingen (incl. feitelijke inzage in al de NL edities)
 • Woordgebruik, stijl en beeldspraak in de Koran
 • Wetenschappelijke feiten in de Koran
 • Versterken van uw band met de Koran

Al deze aspecten zijn inherent aan de studie en komen voortdurend aan bod bij het behandelen van de teksten en thema's. Ze worden niet als losse onderdelen behandeld. Op deze wijze zal uw kennis over de Koran en de Islam alleen maar beter toenemen.

De didactische aanpak

Tijdens de studie worden de soerahs van de Koran van begin tot eind thematisch uiteengezet. Dit houdt in dat de teksten die in een soerah 'bij elkaar horen' worden uitgelegd en daarna wordt het volgende 'tekstblok' uitgelegd en zo verder. De inhoudelijke aspecten die hierboven zijn genoemd maken deel uit van de uitleggen. Met deze methode krijgt u een goed overzicht van de samenhang en structuur van de Koran. De Koran wordt zeker begrijpelijker voor u en u gaat makkelijker intertekstuele verbanden kunnen leggen.

Wij adviseren u niet te lang te wachten met inschrijven

Dar-al-'Ilm is in Nederland de eerste en enige aanbieder van een studie als deze. Iedere keer wanneer deze studie wordt aangeboden is het steeds weer een groot succes, alhamdoelillah (en alle lof daarvoor komt toe aan Allah). Al de klassen van de afgelopen jaren (2014 en 2015) waren al snel helemaal vol, waardoor vele anderen die ook graag de studie wensten te volgen helaas niet konden deelnemen.   

Het kunnen volgen van De Koran van Kaft tot Kaft is een echte kans. Veel mensen vragen naar deze studie en verlangen ernaar. Als u  het zou willen volgen, dan adviseren wij u vanuit onze ervaringen om niet te lang te wachten met inschrijven. Hopelijk bent u (dit keer) één van de gelukkigen.

De Wetten Van De Koran

Waarom deze studie volgen?

 • In slechts 1 studiejaar bestudeert u de gehele Koran
 • De inhoud en thema's van iedere soerah worden u duidelijk uiteengezet. 
 • Alle uitleg is in de Nederlandse taal, dus begrijpelijk voor iedereen
 • Er zijn geen boeken in de Nederlandse taal voor wat deze studie biedt
 • De kennis komt vanuit klassieke bronnen: analytisch
  en authentiek
 • De studie is neutraal en vrij van theologische en juridische discussies en meningsverschillen.
 • Het is toegankelijk voor iedereen, ook als u nog geen Arabisch kunt lezen
 • U heeft geen bepaalde voorkennis nodig 
 • U krijgt verdieping waar vertalingen tekort schieten
 • De kennis die u opdoet is van onschatbare waarde
 • Het neemt niet veel tijd van uw drukke leven in beslag

Inschrijven voor deze studie

Schrijf u nu online in

Studiegegevens

Periode : Oktober 2017 - juli 2018
Duur : 36 collegeweken (= 72 colleges )
Lestijden  : 09:15 - 11:45 uur  
  
Locatie : Den Haag (dinsdagochtend, alleen voor zusters)
Studiedag : Dinsdagochtend. 
Locatie Studiedag Startdatum Einddatum
Amsterdam dinsdagavond (VOL) 12 september 2017 19 juni 2018
Amsterdam zaterdagochtend (VOL) 16 september 2017 23 juni 2018
Rotterdam donderdagavond (VOL) 14 september 2017 21 juni 2018
Den Haag Dinsdagochtend 31 oktober 2017
 • U volgt één keer per week colleges. 
 • Per collegedag krijgt u twee colleges, met een korte pauze ertussen. 
 • De studie bestaat uit 32 collegeweken (1 studiejaar). 
 • In Den Haag duurt de studie 36 collegeweken, ivm. iets kortere lestijden. 
 • Met reguliere schoolvakanties en bijzondere dagen wordt rekening gehouden.
 • Het rooster met vakantie- en vrije dagen wordt u bij aanvang van de studie doorgegeven.

Studiebedrag

€ 395,- (bij volledige betaling voordat de studie start)
€ 405,- (bij betaling in twee termijnen) Lees meer

 • Omgerekend betaalt u slechts ± €4,- per uur voor professioneel en academisch gericht onderwijs in collegezalen van universiteiten of hogescholen.
 • Dar-al-'Ilm heeft geen winstoogmerk en werkt kostendekkend. 
 • U kunt de studie in twee termijnen betalen.

Lees meer over betalen van het studiebedrag

Korting op studiebedrag

Studiebenodigdheden

 • U heeft een vertaling van de Koran nodig. 
 • De docent hanteert zelf "De Edele Koran" (blauwe kaft). Deze is eventueel via ons per email te bestellen. Wij leveren het dan voor u af bij de studie.
 • Schrift.