Procedure voor het verkrijgen van de groepskorting

Stap 1 : Breng 5 personen samen (inclusief jezelf) en laat alle personen zich online aanmelden.

Stap 2 : Eén persoon is de 'groepsleider', oftewel het aanspreekpunt. Deze persoon moet bij het online aanmelden alle namen van de groep vermelden in het schrijfblok 'toelichtingen'.

Stap 3 : Voor de groepskorting van 'De Vuist van Vijf' moet het totale groepsbedrag in één keer worden betaald.

Stap 4 : Als de betaling is voltooid, ontvangt de 'groepsleider' een bevestiging van ons over de betalingsontvangst van alle groepsleden.

Zo simpel is het dus!
Komt er verder nog iets bij kijken? Jazeker, de betaling moet in ieder geval 2 dagen voor de start van een programma door ons zijn ontvangen, zodat wij de betaling nog op tijd kunnen verwerken.

Voorwaarden om de groepskorting te kunnen krijgen

1) De groep dient uit 5 personen te bestaan. Niet meer en niet minder.
2) Het studiegeld van de gehele groep moet in één keer volledig worden voldaan en tijdig door ons zijn ontvangen. Termijnbetalingen zijn niet mogelijk.
3) Iedere deelnemer moet zichzelf ook online aanmelden. De 'groepsleider' ziet erop toe dat ieder groepslid zich heeft aangemeld. De 'groepsleider' vermeldt bij de eigen inschrijving ook de namen van de groep.
4) De verantwoordelijkheid voor het collecteren van de betaling van alle groepsleden rust bij de 'groepsleider'. Het Instituut staat hier verder buiten.
5) 'De Vuist van Vijf' kent na betaling geen mogelijkheid tot teruggave van studiegeld. Als de groep als geheel om wat voor reden dan ook niet kan participeren in een programma, voorafgaand aan de start van een studie, dan kan het studiegeld worden gereserveerd voor een ander programma. Teruggave is niet mogelijk. Als de studie eenmaal is gestart is overdracht naar een andere studie ook niet meer mogelijk.
6) Als afzonderlijke leden van de groep niet (meer) kunnen participeren, dan kan de 'groepsleider' ons aangeven dat er andere personen in hun plaats komen en te zorgen voor een correcte overdracht van de Dar-al-'Ilm studentenpas.
7) Als een lid van de groep voorafgaand aan de studie, waarbij het studiegeld nog niet is betaald, de studie alsnog niet zal volgen, en de groep nu niet meer bestaat uit vijf leden, dan komt de groepskorting te vervallen en zullen de normale studiebedragen gelden voor de overgebleven leden. 

Waar is de groepskorting niet van op toepassing?

  • Bij korte programma's, tenzij anders aangegeven.
  • Bij symposia of studiedagen van een enkele dag, tenzij anders aangegeven.
  • Studenten krijgen standaard al 10% korting op het studiegeld. Extra korting bovenop de Vuist van Vijf is derhalve niet mogelijk.
  • Bij bijzondere aanbiedingen voor studenten die eerder een bepaalde studie hebben gevolgd bij ons, telt die aangeboden korting niet als een extra korting bovenop de groepskorting.

Indien er wel een groepskorting geldt, wordt dit bij het desbetreffende programma aangegeven.

Motiveer de mensen om je heen

Studeren met je vrienden of familie is extra gezellig. Het is leuk om elkaar weer bij de les te ontmoeten. Naast een gedeelde ervaring voor life-time is er ook nog eens extra gespreksstof. Het is het dus zeker waard om je naasten te motiveren om gezamenlijk te studeren. 
Bovendien zou je met het bedrag dat je als groep bespaart op het studiegeld bijvoorbeeld gezellig uit eten kunnen gaan met zijn allen.

Ideaal voor vrienden en familie

De Vuist van Vijf is ideaal voor vriendengroepen, familieleden maar ook voor bijvoorbeeld studentenverenigingen. Aan studentenverenigingen of jongerenverenigingen kunnen wij speciale aanbiedingen leveren. Neem hiervoor contact met ons op.

Groepskorting bij "Koran leren lezen in 4 dagen"

Dit programma volgen met je naasten is geweldig. Het zijn vier dagen in de weekenden.
Schrijft u zich in als Vuist van Vijf voor "Koran leren lezen in 4 dagen", dan bedraagt het totale studiebedrag voor vijf personen € 562,50 in plaats van € 625,00 (€ 112,50 p/p  i.p.v. € 125,00 p/p).
Dat is een totaalvoordeel van € 62,50.

Groepskorting bij "Het Ontstaan van de Koran"

Schrijft u zich in als Vuist van Vijf voor de islamstudie "Het Ontstaan van de Koran", dan bedraagt het totale studiebedrag voor vijf personen € 1345,50 in plaats van € 1495,00 (€ 269,10 p/p  i.p.v. € 299,00 p/p).
Dat is een totaalvoordeel van maar liefst € 149,50.