Research

Het Instituut voor Islam Studies - Dar-al-'Ilm heeft een duidelijke methodiek welke wij hebben ontwikkeld op basis van historisch, analytisch en kritisch onderzoek.

Contextuele benadering

In de onderzoeken die het Instituut verricht wordt rekening gehouden met sociologische, antropologische, politieke en theologische omstandigheden in een bepaalde tijdsperiode en regio. Door contextueel begrip kunnen teksten, uitspraken en meningen beter geplaatst en begrepen worden. Dit doen wij bij de bestudering van teksten en zijn contexten, interpretaties en uitleg van Koranverzen, omgang met profetische overleveringen (hadieth), alsook voor uitspraken en stellingnames van geleerden.

Betrouwbare teksten

Het Instituut verifieert steeds informatie en is zeer oplettend en nauwkeurig in het gebruiken van authentieke (sahieh) hadieth (profetische overleveringen). 

Soennitisch met een academische insteek van neutraliteit

De methodologie en leerstellingen van het Instituut behoren tot de Ahl as-soennah wal-Djamaa'ah (soennitisch)  Het Instituut volgt niet één bepaalde jurisprudentieschool (madhhab) noch plaatst het de een boven een ander. Wij dienen rekening te houden met de verschillende achtergronden van de studenten. Wij tonen daarom oprecht respect voor de standpunten van de jurisprudentiescholen en nemen een neutrale en wetenschappelijk-objectieve houding aan bij de bestudering ervan. Wij gaan inzake jurisprudentie doorgaans uit van de meerderheidsmening over een kwestie en lichten eventuele detailverschillen beknopt maar duidelijk toe. Wij roepen ook niet op tot het volgen van bepaalde religieuze bewegingen of geleerde personen binnen de Islam, noch worden geleerde personen tegen elkaar uit gespeeld. We blijven neutraal, academisch en gebalanceerd te werk gaan. Allah is Degene Die oordeelt over mensen. Dat is niet aan ons. In alle zaken leggen we eerder uit waar bepaalde ideeën of gebruiken vandaan komen. Wij leggen iets uit. Wij leggen niet iets op.
Als soennitische instelling volgt het Instituut geen volksgeloof, bijgeloof (shirk) of geïnnoveerde religieuze leerstellingen (bid'aat). Wij plaatsen geen gelijken aan de Schepper en maken geen vergelijkingen met Hem. De profeet Muhammad (vrede en zegeningen zij met hem) is de laatste van al de profeten.

Evenwicht en het schakelen tussen klassieke teksten en het hier en nu

Het Instituut slaat een brug tussen de Islam en de beleving ervan in de westerse - Nederlandse - samenleving. Kennis van religie en samenleving staat centraal bij ons. Wij zijn dan ook met name gericht op bronnenstudies en praktijkgerichte studies. Wij slaan een brug tussen klassieke teksten en rechtstheorieën en de hedendaagse leefomstandigheden van moslims in Nederland. Deze aanpak geeft duidelijkheid in de omgang met islamitische vraagstukken en gedachten die wij kennen in de hedendaagse tijd.

Academische kwaliteit 

Wij hebben er altijd naar gewerkt om onderwijs, informatie en adviezen op islamwetenschappelijke wijze te onderbouwen. Vakbekwame docenten onderwijzen op een systematische wijze zoals wordt gedaan in het academisch onderwijs, maar tegelijkertijd hebben wij een levendige onderwijsstijl.

Compacte studiemethode

Het Instituut heeft een eigen 'compacte studiemethode' ontwikkeld voor zijn studies. De methode die in dit systeem wordt gehanteerd is dat het vakgebieden laat 'samensmelten'. Onze studies zijn intensief en qua inhoud diegaand. Maar door ons compacte studiemethode kunnen wij in relatief korte tijd werken aan uw breedte én diepte-inzicht. Wij zijn in staat om in een korte tijd goed inhoudelijke studies aan te bieden. Door creatief en doelgericht met tijd om te gaan kunt u in de korte tijd dat u een studie of cursus bij ons volgt, zeer veel leren of 'ontdekken' over diverse aspecten van de Islam alsook de samenhang daartussen.

Deeltijdstudies

Wij verzorgen deeltijdstudies die voornamelijk na werk- of reguliere studietijd wordt verzorgd. Dit maakt het goed mogelijk voor u om de studie te combineren met uw baan, studie en/of gezinsleven.
U volgt bij ons niet een vaststaande meerjarige opleiding als op een universiteit. Ieder studiejaar bieden wij andere studies aan. U kunt zelf bepalen of de periode van een bepaalde studie u schikt of niet en of u deze wilt volgen. U bent niet gebonden aan een vastgesteld curriculum en u hoeft ook niet full-time met de studie bezig te zijn.

Flexibiliteit

Flexibiliteit vinden wij belangrijk omdat wij weten dat mensen vaak drukke agenda's hebben. En wij willen rekening houden met uw tijd. Daarom moet een studie niet al te lang duren en moet de tijd goed benut worden qua inhoud.

Snappen wat er speelt

Wij vinden het belangrijk dat moslims kennis krijgen van de islamitische bronnen en de interpretatiewijzen en toepassingswijzen daarvan. Wij streven ernaar dat deelnemers aan onze programma's in korte tijd een breder inzicht kunnen krijgen in de diverse aspecten van de Islam.

Kennis en praktijk

Wij werken enerzijds aan kennisoverdracht en anderszijds aan de begeleiding van kennis.`De opgedane kennis is van baat voor de geloofsbeleving in het dagelijkse private en publieke leven.

Het voordeel van onafhankelijk zijn

Doordat het Instituut een onafhankelijk educatief centrum is, kunnen wij op neutrale wijze kennis overdragen en uw begrip en bewustwordingsproces bevorderen.