Een uitzonderlijke positie

Sinds het jaar 2000 kent Dar-al-‘Ilm een energieke historie. Sindsdien is Dar-al-‘Ilm uitgegroeid tot het grootste particuliere onderwijsinstituut op het gebied van islamstudies in Nederland. Met meerdere studies en cursussen per jaar, het organiseren van symposia, het Nationaal Islam Congres en met een bereik van duizenden participanten en een enorm netwerk heeft Dar-al-‘Ilm een uitzonderlijke positie behaald. 

Het Expertisecentrum is sinds 2015 een nieuw onderdeel van Dar-al-‘Ilm en heeft zich ten doel gesteld het nationale centrum voor kennis en onderwijs op het gebied van de Islam en de moslimgemeenschap te zijn.

Expertisecentrum: deskundigen aan het woord

Aan onderzoekers of deskundigen van verschillende vakgebieden bieden wij het podium zodat zij hun expertise kunnen delen met het grotere publiek. De expertise wordt aangeboden in de vorm van masterclasses, trainingen, seminars of workshops. Wij dragen hiermee bij aan de verrijkende kennisvoorziening die toegepast kan worden voor de persoonlijke ontwikkeling of die van nut kan zijn in het werkveld.

De experts die aan ons verbonden zijn, zijn deskundigen op hun vakgebied en brengen hun kennis enthousiast en energiek over. Het Expertisecentrum is volwaardig onderdeel van Dar-al-‘Ilm en past goed bij het doel van Dar-al-‘Ilm, namelijk het overbrengen van kennis. Dit is tevens de betekenis van Dar-al-‘Ilm: ‘Huis der kennis’.

Kaders

De programma's zijn gerelateerd aan de Islam en/of de moslimgemeenschap. Het kan gaan over vraagstukken die leven onder de mensen of over specialistische onderwerpen die zorgen voor verdieping in kennis over een zaak.

Publiek

De programma's die in het kader van het Expertisecentrum worden aangeboden zijn niet alleen voor en door deskundigen op een bepaald gebied. Het is voor een ieder toegankelijk die geïnteresseerd is in het onderwerp of programma. Wanneer er een bepaalde mate van voorkennis nodig is bij een bepaald programma, zal dat ook duidelijk worden aangegeven.

Databank Expertisecentrum

Bent u een deskundige in uw vakgebied en bent u enthousiast om uw kennis te delen met anderen? Meld u dan aan bij het Dar-al-‘Ilm Expertisecentrum. Onze deuren staan open voor sprekers die op een energieke, enthousiaste en inspirerende wijze presentaties kunnen geven in de vorm van masterclasses, trainingen, seminars of workshops. Wij hebben ruime ervaring met het organiseren en coördineren van evenementen. Samen met u geven wij vorm aan een programma en bieden wij het platform of podium.

Registreren

info@islamstudies.nl

Onder vermelding van "Expertisecentrum"

Over het Expertisecentrum

Cyclus Expertisecentrum

Wat
Het Dar-al-‘Ilm Expertisecentrum is het centrum voor expertise en kennis op het gebied van Islam en moslims.

Wie
Wij bieden het podium aan deskundigen van verschillende vakgebieden.

Waarom
Zodat expertise en kennis gedeeld kan worden met het grotere publiek.